menu

メニュー

デザート
デザート
ケーキ
ケーキ
抹茶 米粉シフォンケーキ
¥530
抹茶 米粉シフォンケーキ
シフォンケーキ
¥490
シフォンケーキ
ブラウニー
¥630
ブラウニー